Zapálení pro objevování jazyka

Od prvních dní v Montessori třídě mají děti možnost naslouchat nejrůznějším příběhům o věcech, které dobře znají. Důraz je kladem na pravdivé příběhy vycházející z reálného života. Písničky, básničky a rýmy jsou každodenní součástí třídy. Pedagog je modelem pro umění konverzace a respektujícího naslouchání. Zprostředkovává dětem také setkání s obrázky a s knihami, které jim pomáhají objevit svět i jazyk.

Zdvořilostní cvičení

Jedna z oblastí praktického života. Jedná se o ukázky, které demonstrují pozitivní společenské chování, které pomáhá malým dětem pochopit fungování ve skupině a vybaví je znalostmi sociálně přijatelného chování (umění od srdce pozdravit, požádat o pomoc, poděkovat..) i praktickými sociálními dovednostmi (empatií, spoluprací..) pro život ve školce i mimo školku.

Zvukové hry

Mnoho dětí umí odříkat abecedu, ale často se stává, že nejsou schopny rozpoznat jednotlivé hlásky ve slově (sluchová analýza jednotlivých zvuků ve slovech) nebo si nejsou vůbec vědomé toho, že slova jsou tvořena ze specifických zvuků (fonetické uvědomění). Od dvou tří let (jakmile děti začnou plynně hovořit) s nimi hrajeme zvukové hry se slovy.  Hledáme zvuky písmen na začátku, veprostřed, na konci, ale pozor hledáme to, jak písmenko zní a ne to, jak se jmenuje, tedy b místo bé, c místo cé, d místo dé).