Anežka (10)

Anežku zajímají příběhy, které drží svět pohromadě

Anežce je 10. Zajímá ji „proč“ a „jak", objevuje logiku, začíná si uvědomovat otázky příčin a následků. Nesnáší danost ani sáhodlouhé vysvětlování, chce věcem přijít na kloub sama, všechno rozlousknout. Tak jdeme na to!

"The Big Picture"

Učení je pro Anežku něco jako puzzle. Obrázek na krabici dává každému dílku svůj smysl. V Montessori nepostupujeme od jednotlivostí k celku, ale naopak. Školní rok začíná vždy vyprávěním Velkých příběhů. Děti příběhy milují. Máme jich připraveno 6: O vzniku vesmíru, O vývoji života na zemi, O příchodu člověka, O komunikaci a matematice, O písmu a O lidském těle. „Velké“ se nejmenují náhodou. Jsou plné velkých obrazů, propojených celků, velkých otázek, velkého úžasu a velkých výzev. Odkud pocházíme? Z čeho jsou hvězdy? Co je dobré a co špatné? Jak stará je geometrie? Jaká je moje role? A teď máte práci na zbylých 9 měsíců.

anezka 1
anezka 2

Anežka s Eliškou zkoumají časovou osu vývoje života na Zemi.

Úžas a údiv = učení

Není to žádná sranda, zaujmout školní dítě. V Montessori víme, že děti potřebují jistou (velkou) porci vjemů a zážitků týkajících se nových znalostí a konceptů. Takové věci jim velmi usnadňují růst. Proto se snažíme být opravdu působiví. Třeba některé naše časové osy jsou desítky metrů dlouhé, a když je chcete použít, jedna místnost obvykle nestačí. To zkrátka jen tak nezapomenete. Ve snaze ohromit děti jsme opravdu dobří. :-)

anezka 3
anezka 4

Jsou starší motýli, nebo dinosauři? Jak zkameněl trilobit?

Klíče k pochopení světa

Anežka nedělí svět na český jazyk, matematiku, dějepis a zeměpis. Svět tak ani nefunguje. Fakta, která děti potřebují dostat od pedagoga, předáváme pomocí klíčových lekcí. Tyto klíče otvírají možnosti zkoumání a objevování jednoho tématu. Například – co potřebují rostliny, aby přežily. Anežka dostává klíčové lekce v malé skupince asi pěti dětí, a může se tak velmi snadno doptat a ihned reagovat.

anezka 5
anezka 6

Další a další otázky. Tady jsou některé odpovědi.

Ven!

Protože ani Anežčina třída neobsahuje odpovědi na všechny otázky, které si děti pokládají, zkoumání se musí rozšířit za hranice třídy – ven. Malé skupinky vyrážejí za dobrodružstvím, potřebují získat další informace, setkat se s odborníky. Plánují exkurze, místa k navštívení, cestu tam i zpět. Výpravy umožňují setkání s realitou a vhled do společenského uspořádání a fungování.

anezka 7
anezka 8

A pak došlo i na výpravu. Na Barrandově se trilobiti dají najít dodnes.

...a nechte to na nich

Ostatní už je na Anežce. Vyhledávání, porovnávání, formulování, ověřování, pozorování. Tyto děti objevují fotosyntézu, rostlinné buňky, význam a funkci jednotlivých částí rostlin ale také neviditelné prvky uhlík, vodík a mnohé další. Aby na to všechno přišly, musí se pokoušet dívat na věci jinak, inovovat, nikoliv standardizovat. Není to lehké, ale o to je to kvalitnější. A hlavně nepřestává to pak bavit!

anezka 9 Anežka si rozbalila svoji vlastní osu. Potřebuje update.

Toto je realita

A k čemu mi to bude? Pamatujete si tu otázku? Napojení na realitu je klíčovým momentem Montessori od narození dítěte po dospělost. Z reality vždy vycházíme, realitu používáme i měníme. Proto to děláme. Začíná to přípravou svačinky, pokračuje výpravou do muzea nebo plánováním výletu a končí vynálezem Wikipedie či Googlu. Nejde o nic míň než o lepší svět. Těmto dětem bude patřit.

anezka 10
anezka 11

Sem to patří. A hvězdice je tam.

anezka 12

„Musíte se snažit dát dítěti to, po čem touží: porozumění světu, jak funguje a jaký to má vliv na život a projevy lidskosti.“