Zvukové hry

Mnoho dětí umí odříkat abecedu, ale často se stává, že nejsou schopny rozpoznat jednotlivé hlásky ve slově (sluchová analýza jednotlivých zvuků ve slovech) nebo si nejsou vůbec vědomé toho, že slova jsou tvořena ze specifických zvuků (fonetické uvědomění). Od dvou tří let (jakmile děti začnou plynně hovořit) s nimi hrajeme zvukové hry se slovy.  Hledáme zvuky písmen na začátku, veprostřed, na konci, ale pozor hledáme to, jak písmenko zní a ne to, jak se jmenuje, tedy b místo bé, c místo cé, d místo dé).