Dům dětí

(Casa dei Bambini, The Children’s House). Italské slovo pro místo, kde se pohybují a rozvíjí děti v období 3-6 let, tj. Montessori školka. Vše, co je pro rozvoj osobností dětí důležité, je součástí připraveného prostředí, které je navrženo tak, aby dodávalo pocit bezpečí a jistotu a pomáhalo jim objevovat jejich potenciál.