Zdvořilostní cvičení

Jedna z oblastí praktického života. Jedná se o ukázky, které demonstrují pozitivní společenské chování, které pomáhá malým dětem pochopit fungování ve skupině a vybaví je znalostmi sociálně přijatelného chování (umění od srdce pozdravit, požádat o pomoc, poděkovat..) i praktickými sociálními dovednostmi (empatií, spoluprací..) pro život ve školce i mimo školku.