Třídění a párování

Třídění a párování podle určité vlastnosti. Malé děti moc rády třídí a párují (podle barev, tvaru, velikosti, apod.), protože je to nezbytná součást rozvoje jejich intelektu. Montessori třídy nabízí mnoho pomůcek a příležitostí k tomu, aby děti mohly třídit a uspořádávat předměty dle různých vlastností a informace dle různých kritérií. Montessori pomáhá intelektu dětí přirozeně dozrávat.

Tříhodinový pracovní cyklus / volná práce

Díky desetiletím pozorování dětí na celém světě Montessori pochopila, že děti vykazují určité pracovní vzorce, které jsou tak předpověditelné, že se dají dokonce i graficky znázorňovat. Tento cyklus s dvěma vrcholy a jedním údolím trvá přibližně tři hodiny. V Montessori školkách a školách mají děti tři hodiny nerušeného času k tomu, aby si mohli vybírat samostatně činnosti, mohli se na ně nerušeně soustředit a mohli je opakovat dle potřeby.

Třístupňová lekce

Známá třístupňová lekce pochází od J.Seguina a je opravdu velmi jednoduchá. Děti se díky ní velmi jednoduše učí nová slova. První stupeň je pojmenování.  To, co má dítě v ruce, dostává jméno. To je krátké. To je dlouhé. Druhý stupeň je rozpoznání a slouží k upevnění nového slova či představy.  Podej mi dlouhou. Dotkni se krátké. Zvedni. Polož. Ukaž. Schovej, atd. Třetí stupeň je ověřování. Ptáme se: Co to je? Jaké to je? Tyto tři kroky jsou v montessori třídách zábavnou formou, jak se naučit něco nového. Třístupňová lekce je hravou a zábavnou jazykovou prezentací.