Matematická mysl

Všechny děti světa se rodí s matematickou myslí. To znamená, že mají tendenci se učit věci, které posílí jejich schopnosti zpřesňovat, uspořádávat, pozorovat, poměřovat, porovnávat a klasifikovat. Lidská mysl je přirozeně matematická a počítá, poměřuje, srovnává a abstrahuje. Ale této přirozené složce inteligence musí být pomoženo a dovoleno se rozvíjet a fungovat. Pokud počty a matematika nejsou součástí běžných každodenních zkušeností malých dětí, jejich podvědomá mysl je pozdě velmi obtížně přijme za své.

Maximální úsilí

Děti mají rádi náročné aktivity, činnosti, které testují jejich schopnosti a poskytují pocit rostoucích sil. Radují se, když mohou jít do činností naplno a s maximálním nasazením. Malé dítě bude nadšeně nosit cokoliv, co je větší než ono samo nebo tlačit co největší kolečko, se kterým sotva pohne. Školní děti si nejraději vymyslí své vlastní složité příklady nebo slovní úlohy než aby počítali v první třídě 1+1 = ?. Kéž jim to všem vydrží a budou mít v životě chuť a energii překonávat sebe sama.