Projekty

Víme, co Montessori průvodci a děti ve školách i školkách v celé ČR potřebují. Od začátku existence naší společnosti píšeme zajímavé projekty a na jejich realizaci hledáme finanční podporu. Některé nám vyšly a podporu získaly, jiné ještě čekají na svého donátora. Přečtěte si o projektech, které jsme úspěšně realizovali i o tom, co dobrého přinesly do praxe. Podpořte myšlenkou či příspěvkem ty, které na svou realizaci teprve čekají. Všechny mají smysl. Mění nás, a tím i naše české školství.  

Polytechnika

Metodika polytechnického vzdělávání v předškolním vzdělávání s využitím principů pedagogiky Montessori

Rok
2015
Celkový rozpočet
292 000 Kč
Poskytovatel dotace
Cíl projektu

Vytvoření kompletní metodiky polytechnického vzdělávání v mateřských školách, podle které bude pedagog MŠ schopen tuto část vzdělávání koncepčně realizovat.


Rok
2014 - 2015
Celkový rozpočet
6 398 701 Kč
Poskytovatel dotace
Cíl projektu

Cílem projektu bylo podpořit profesní rozvoj a rozšíření pedagogických pedagogů Mš Montessori.


Rok
2012 - 2013
Celkový rozpočet
2 249 080 Kč
Poskytovatel dotace
Cíl projektu

Cílem bylo pilotní ověření možnosti využití vybraných Montessori pomůcek pro vytvoření inkluzivního prostředí na 1. stupni běžné základní školy.


Šance

Šance pro vaše dítě - Příprava dětí se specifickými vzdělávacími potřebami na vstup do ZŠ

Rok
2010 - 2013
Celkový rozpočet
9 912 756 Kč
Poskytovatel dotace
Cíl projektu

Cílem projektu bylo vytvořit a ověřit specifickou metodiku přípravy dětí předškolního věku na školní vzdělávání a na podporu a pomoc rodičům při domácí práci s dítětem. Projekt vyšel ze zkušeností s využíváním pomůcek a materiálů Montessori při práci s dětmi se specifickými potřebami a z nároků na připravenost dítěte pro vstup do školy. Je časově a materiálně přizpůsoben vymezenému prostředí při práci s dětmi, které nemohou zařízení Montessori navštěvovat pravidelně.


Leknín

Leknín - Lektor komunitního individualizovaného vzdělávání

Rok
2012 - 2014
Celkový rozpočet
5 638 939,75 Kč
Poskytovatel dotace
Cíl projektu

Vyškolení skupiny lektorů pomáhající rozvíjet povědomí rodičů o současných možnostech, přístupech a metodách ve vzdělávání a prezentace možností individuálního přístupu ve výuce zainteresovaným skupinám, zejm. obcím s rozšířenou působností - zřizovatelům ZŠ, občanským sdružením, které působí jako regionální komunitní a vzdělávací centra, zájemcům ze stran rodičovské veřejnosti a také odborníkům - pedagogům a psychologům.