Elipsa

Elipsa je rovnovážné cvičení vedoucí k rozvoji vědomého pohybu, k soustředění a rozvoji vůle. V každé montessoriovské třídě pro předškolní věk najdete nějakou linii na tříbení pohybu a rovnováhy. Zpravidla je ve tvaru elipsy. Je vyznačená na zemi v dostatečné velikosti. Platí, že čím užší čára, tím těží, náročnější chůze po ní.

Exploze v učení

Vývoj člověka neprobíhá zpravidla pomalu a rovnoměrně, osvojení si určitých dovedností přichází náhle, někdy téměř přes noc a s velkou intenzitou. Tyto exploze jsou většinou náhlou vnější manifestací dlouhého vnitřního procesu růstu a dozrávání. Například jazyková exploze kolem druhého roku věku dítěte je výsledkem mnoha měsíců vnitřní přípravy a jeho mentálního rozvoje.