Lektorský tým

Jsme lektorský tým s historií. Někteří z nás pro Montessori ČR pracují již od 90. let a jsou průkopníky Montessori v Česku. Máme mezinárodní Montessori vzdělání získané v Evropě i v USA (s certifikací AMI, AMS a další). Máme svá centra, školky a školy v různých koutech republiky. Tohle všechno dokážeme spojit a propojit na jednom místě a stále nás to baví. Díky tomu všemu se účastníkům našich vzdělávacích akcí dostává bohatého obsahu, širokého vhledu a propojení teorie s praxí.

PhDr. Miroslava Blažeková, PhD.
Lektorka
PhDr. Miroslava Blažeková, PhD. (1962) pracovala tridsať rokov ako vysokoškolská pedagogička na Katedre hudby na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Špecializuje sa na didaktiku a metodiku hudobnej výchovy v MŠ a ZŠ. Je absolventkou kurzov Orffovho Schulwerku na Univerzite Mozarteum v Salzburgu a kurzov Montessori-pedagogiky pre vek 0 – 3, 3 – 6 a 6 – 12 rokov v Montessori ČR v Prahe. Momentálne vyučuje na konzervatóriu a v základnej umeleckej škole v Nitre, kde vedie elementárnu hudobno-pohybovú výchovu pre 3 – 6-ročné deti. Je lektorkou a organizátorkou tvorivých hudobno-pohybových dielní pre učiteľov hudobnej výchovy rôznych stupňov a typov škôl.
Mgr. Mária Heveriová
Lektorka
Mgr. Mária Heveriová vystudovala Léčební pedagogiku na Pedagogické fakultě UK v Bratislavě. Za svou dlouholetou praxi pracovala na základní škole pro děti s poruchami učení a do kontaktu s Montessori se dostala při práci v předškolní třídě zaměřené na integraci dětí s poruchami vývoje. V rámci své soukromé ambulance v Košicích se věnuje diagnostice a programům zaměřených na prevenci, stimulaci, individuální edukaci a reedukaci. Velkou část své práce věnovala dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Absolvovala kurzy Montessori pedagogiky a FIE basic, I, II.
Eva Houdková, DiS.
Montessori základní škola Archa
Evu už více než 13 let baví objevovat Montessori společně s dětmi. Své objevy začala jako pedagožka v mezinárodní pražské Montessori školce, založila úspěšné Montessori centrum 4 Medvědi, které i dlouhé roky vedla a vzdělávala v něm děti i dospělé. Děti ze školky ji dovedly až do školy, kde mohou společné objevy a radost z nich pokračovat. Po letech praxe ve škole a školce je Eva supervizorkou a mentorkou Montessori tříd, které založila při ZŠ Sdružení a nyní fungují v ZŠ Jeremenkova. Úzce spolupracuje s rodiči, kteří školu podporují.
Vlasta Hillebrandová
Lektorka
"Uvnitř mé učitelské duše byla vždy víra, že lze dělat věci jinak. Vždy jsem pracovala pro jiné neobvyklým způsobem a najednou jsem to viděla a věděla, že TO JE ONO. To jsem hledala a najednou se to přede mnou odvíjelo. Pak už šlo vše ráz na ráz."
Mgr. Marcela Cibulková
Lektorka
Jsem nadšená průvodkyně svých dětí i dětí cizích, partnerka a několikanásobná teta svých neteřinek a synovců. Před osmnácti lety jsme spolu s mým manželem založili třídu MŠ Montessori a o rok později i ZŠ při ZŠ Polabiny 1 v Pardubicích, kde stále učím.
Simona Livorová
Lektorka
Setkání s odkazem Marie Montessori v roce 2005 změnilo můj život, začala jsem pobývat s dětmi. V jejich společnosti často najdete všechno, co hledáte. Mě se to děje dodnes v Montessori centru Elipsa Pardubice. Pro Montessori ČR lektoruji kurzy pro rodiče i pedagogy v Čechách i na Slovensku, zaměřuji se na děti od narození do 6-ti let. Montessori principy a filosofii týkající se nejmenších dětí představuji také na kurzech věnovaným dětem od 6 do 12 let. Realizuji také krátké semináře: Početí, Umění, Rukodělné činnosti, Pozorování a refreše jednotlivých oborů. Odzbrojující je pro mne "síla poprvé" nejmenších dětí. Od 31.10. 2021 mi bylo dopřáno být babičkou Emy. Ema mi ukázala mnoho nového, nová poznání. Těším se z každé chvilky, kdy mohu být v její přítomnosti.
Mgr. Kamila Randáková
Lektorka, metodička
Od roku 1997, kdy jsem se zúčastnila prvního Montessori tréninku, jsem byla nadšena touto možností svobody ve škole a tím, že mohu jako učitel být průvodcem s širokým prostorem pro tvořivost a nápady. Mám dost zkušeností také s jinými metodami učitelské práce, ale Montessori přístup je celý systém – pro mě jako pedagoga i rodiče. Ráda jsem se podílela na tom, aby se informace o Montessori cestě rozšířily po celé republice.
Mgr. Petra Gamage
Lektorka
Nikdy nezapomenu na svých prvních pár hodin strávených v Montessori třídě. Tiše jsem pozorovala, jak se třídou hemží děti, jak každé pracuje na něčem jiném bez pomoci dospělých. Děti byly klidné, tiché a spokojeně pracovaly. Souběžně tam probíhaly snad všechny předměty, jež si dokážeme představit.
Mgr. Kateřina Tomešová
Lektorka
V roce 2007 mě oslovila skupina maminek, které si přály mít v Praze vlastní Montessori hernu. Jako vedoucí mateřského centra jsem vítala každou rodičovskou aktivitu, a tak jsem nebyla proti a na podzim jsme tedy v centru hernu slavnostně otevřely. Velmi brzy jsem zjistila, že potřebuji porozumět tomu, co ty „nové maminky“ se svými dětmi v té „zvláštní“ herně dělají – sedí na koberečcích, pracují s mističkami, látkami, růžovými kostkami, s hrachem, pipetou, hrnečky a jinými „zvláštními hračkami“, děti si nosí tácky... zkrátka úplně nový svět. A já měla potřebu tomu všemu porozumět.
Mgr. Jana Udatná
Zástupce Montessori v organizaci SKAV, lektorka
V Montessori pedagogice mám pořád co objevovat, nechat se překvapovat… prostě mě to baví. Jsem speciální pedagog a učila jsem v Montessori třídě děti s kombinovanými vadami. A s Montessori materiálem je to bavilo a dařilo se jim; principy, které je učí samostatnosti, rozhodování atp. jim pomáhaly stávat se osobnostmi – to je magické a nepřestane mě to fascinovat.
Mgr. Martina Zíková
Lektorka
Jsem manželka skvělého muže - muzikanta, spolu jsme vychovali čtyři děti. Učím v Prachaticích v Montessori třídách, které jsem spoluzakládala. Montessori pedagogice se věnuji od roku 2002. Hledám způsoby, jak dětem co nejlépe, co nejbarevněji a co nejefektivněji zprostředkovat informace o světě tak, aby si na co nejvíc věcí přišly samy, aby pochopily podstatu, nakazily se nadšením a zároveň měly dost pokory, obdivu a poděkování k fungování světa. Jsem autorkou dvou knížek, několika desítek divadelních miniscénářů, organizátorkou přednášek a seminářů, Montessori tábora pro rodiče s dětmi. Snažím se o poctivou cestu, což zahrnuje i občasnou změnu směru.
Mgr. Lenka Štychová
Lektorka
Díky Montessori pedagogice mě mé učitelské poslání začalo více bavit. V Montessori ČR jsem našla spřízněné duše, se kterými se ráda zamýšlím nad pedagogikou, psychologií, životem a nad tím, co nám přináší.