Senzitivní období

Specifická a dočasná období zvýšené vnímavosti, kdy jsou děti schopné se učit určitým dovednostem snadno, lehce a bez úsilí. Jsou vnitřně motivované a poháněné zevnitř k určitým aktivitám. Pokud aktivita uspokojuje jejich citlivost, projevuje se u nich spontánní koncentrace. Příklad, pokud jsou děti v citlivé fázi na řád, budou vnitřně poháněny vyhledávat ve svém okolí aktivity, které zahrnují třídění, párování, uspořádávání a organizování. Uvidíme je, jak si vyberou ze svého okolí právě tyto aktivity, budou se na ně plně soustředit celou svou bytostí a opakovat je znovu a znovu bez jakékoliv vnější odměny či povzbuzování. Děti jsou vedeny od přírody k tomu, aby si z prostředí vybíraly právě ty činnosti, které uspokojují jejich vývojové potřeby.

Smyslové pomůcky

Smyslové pomůcky byly navrženy tak, aby pomohly dětem v procesu formování a organizování jejich intelektu. Každá z nich je vědecky navržena a izoluje jednu vlastnost – např. barvu, velikost, tvar, atd. Izoluje a zaměřuje pozornost dítěte na rozvoj či tříbení jednoho smyslu. Dítě, skrze opakovanou manipulaci s těmito specificky navrženými pomůckami, si buduje nejen svůj intelekt, ale má možnost si díky nim formovat jasné představy vlastností, myšlenek a abstraktních představ. Skrze smyslové zkušenosti si utváří a organizuje svůj intelekt a rozvíjí svou inteligenci.

Socializace

Setkání dětí ve věkově smíšených prostředích nepřipravuje děti o zdravou společenskou zkušenost. Naopak - rozvíjí a tříbí jejich sociální dovednosti - empatii, toleranci, komunikaci, spolupráci i schopnost vyjádřit svůj názor či si ho obhájit. Každodenní emoční a sociální trénink je nezbytnou součástí každého Montessori prostředí.

Kouzlo života ve společnosti je v různosti a pestrosti lidských povah.Maria Montessori
Optimální sociální učení se děje ve věkově smíšené skupině.Theodor Hellbrüge