Rozvoj vůle

Vůle, schopnost si vybrat a vědomě se na něco zaměřit, se rozvíjí během první vývojové fáze (0-6 let) a je nutno ji posilovat každodenním procvičováním. Montessori prostředí nabízí mnoho příležitostí pro podporu a rozvoj vůle. Schopnost si vhodně volit a kontrolovat sebe sama i své chování, je výsledkem pramenícím z mnoha a mnoha učiněných každodenních „malých“ voleb v připraveném prostředí. Zdravý rozvoj vůle nelze ponechat náhodě, potřebuje specifickou pomoc a podporu.