Historie společnosti Montessori ČR

1997
 • 1. vzdělávací kurz Montessori v ČR: Integrated education - preprimary training (agens 3-6) in Montessori philosophy v ČR; veden lektorkami AMS z USA
 • Mateřská škola v Jablonci nad Nisou byla zařazena do sítě škol jako Montessori
1998
 • Založení Společnosti Montessori ČR o.p.s.
  PhDr. Jitka Brunclíková založila a řídila Společnost v letech 1998 - 2010.
 • Brunclikova
 • S prvky Montessori začínají v ČR v MŠ Kladno, soukromé MŠ a ZŠ Praha 14.
 • Český překlad knihy Marie Montessori, publikace s podporou paní Carol Ann Hontz, Karla Rýdla, Jiřího Plachého, Společnosti Montessori.
 • 98 preklad
1999
 • Vzdělávání pokračuje: Integrated education - primary training (agens 6-9) in Montessori philosophy
 • Karel Rýdl vydává publikaci Principy a pojmy pedagogiky Marie Montessori s podporou Společnosti Montessori.
 • Rydl
2000
 • 1. český Národní diplomový kurz Montessori Společnosti Montessori Univerzita Karlova lektoři z evropských zemí, Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
2001
 • Pokračují národní kurzy: Vzdělávací kurzy Montessori pro práci s dětmi v MŠ ve spolupráci českého týmu se zahraničními lektory
 • Český překlad knihy Marie Montessori Objevování dítěte, publikace s podporou paní Carol Ann Hontz, Karla Rýdla, Jiřího Plachého, Společnosti Montessori
 • 01 preklad
 • Vzniká u nás symbol pro částici - další slovní druh v češtině
2003
 • Český překlad knihy Marie Montessori Absorbující mysl, publikace s podporou paní Carol Ann Hontz, Karla Rýdla, Jiřího Plachého, Společnosti Montessori
 • 03 preklad
2005
 • Organizovali jsme mezinárodní konferenci Montessori Europe v Praze
 • Koordinujeme společné sestavení ŠVP pro třídy ZŠ s Montessori programem
2007
 • Karel Rýdl vydává publikaci Metoda Montessori pro naše dítě (foto Kamila Randáková: Montessori třídy MŠ a ZŠ Kladno) s podporou Společnosti Montessori
 • Metoda Montessori pro naše dítě
2010
 • Nové projekty na podporu Montessori praxe: Šance Montessori, Montessori Inkluze - program pro inkluzi, Leknín - LEktor KomuNitního INdividualizovaného vzdělávání, Rozvoj pedagogů MŠ
2011
 • Předáváme program Kosmická výchova o škole s dětmi 6 – 12 let
 • Podíleli jsme se na organizaci prvního mezinárodního tréninku v ČR akreditací AMI
 • Zpravodaj Montessori pro zájemce bezplatně v elektronické verzi (redakce: Dita Dlouhá a tým Společnosti Montessori)
 • Český překlad knihy Marie Montessori Od dětství k dospívání, publikace s podporou Společnosti Montessori
 • Od dětství k dospívání
2012
 • Český překlad knihy Marie Montessori Tajuplné dětství (2. vydání), publikace s podporou Společnosti Montessori
 • Tajuplné dětství
 • Začínají semináře Montessori terapie v Praze
 • Začínáme s programy Montessori cestou o dětech 0 – 3 roky
 • Zapojili jsme se do kampaně Česko mluví o vzdělávání
2013
 • Hlásíme se ke kampani Podporujeme učitele, aby: „Každý den každé dítě zažilo ve škole úspěch..“
 • Předáváme informace studentům VŠ a SŠ pedagogických škol
 • Sdílíme zkušenosti programu Děti Země o dospívajících 12-15 let
2014
 • Stěhování Společnosti Montessori z Libuše do Modřan
 • Český překlad knihy o Montessori terapii Cesta k inkluzi, publikace s podporou Společnosti Montessori
 • knihy cesta k inkluzi
 • 30. národní Vzdělávací kurz Montessori, evidováno přes 500 vydaných osvědčení účastníkům kurzů
2015
 • Pořádáme a plánujeme přednášky a semináře se světově známými Montessori osobnostmi: Lore Anderlik, Paul Epstein, Ela Eckert, Victoria Gureeva
 • Spolupracujeme se Slovenskou Asociáciou Montessori
 • V rámci projektu Rozvoj pedagogů mateřských škol Montessori navštěvujeme Montessori školky v osmi zemích EU - díky projektu navazujeme užší spolupráci a s anglickou, německou a holandskou národní asociací Montessori
 • Prezentujeme program Montessori a jeho praxi v MŠ a ZŠ na konferencích a informačních akcích s tématem vzdělávání, pokračujeme ve spolupráci se SŠ a VŠ
 • Pro podporu vzdělávání pedagogů a rodičů organizujeme rozsáhlou knihovnu s možností zapůjčování studijní literatury a závěrečných prací studentů diplomových kurzů
 • Měníme právní formu, logo, členy vedení a název
 • Zahajujeme 4 nové diplomové kurzy, 2 pro práci s dětmi ve věku 3 - 6 let, 2 pro věk. skupinu 6 - 12 let
2016
 • S podporou MŠMT realizujeme projekt Metodika polytechnického vzdělávání v předškolním vzdělávání s využitím principů pedagogiky Montessori
 • Za podpory PT Projectu vydáváme publikaci Co je Montessori - brožura představuje Montessori metodu srozumitelnou formou pomocí příběhů dětí
 • Realizujeme Informativní kurzy, tématické infromační a dovednostní semináře a workshopy pro pedagogy
 • Workshop s Paulem Epsteinem "Učíme se od dětí"
 • Otevíráme specializované semináře Šance - program "Šance pro vaše dítě" - speciální program přípravy předškoláků na vstup do první třídy s využitím princípu pedagogiky Montessori 
2017
 • Zřízen malý e-shop, kde nabízíme především vlastní autorské Montessori pomůcky a publikace s Montessori tématikou
 • Koná se inspirativní hudební workshop "Hudba a linie = vnitřní harmonie" s rakouskou lekorkou Deborah Sulovsky

Deborah

2018
 • Realizujeme semináře s AMI lektorkou Karen Pearce - pozorování, plánování a vedení záznamů v Montessori třídě pro děti ve věku 3-6 let
 • Karen Pearce
 • Pořádáme mezinárodní Montessori kurz pro inkluzi s Lore Anderlik (březen 2018 - prosinec 2019) - kompletní trénink Montessori terapie ve spolupráci s prof. Jaroslavem Šturmou, M. Gehrke, Dr. Brigitte Schumann, Dagmar Martin, Dr. Mirja Halbich, Bulcholtz, Mogele, Bianca Mattern (pod akreditací MŠMT)
 • Lore
 • Deborah Sulovsky vede další hudební kurzy "Hudba a Linie" pro práci s dětmi 3-6 let a "Síla hudby" pro věk 6-12 let