Kontrola chyby

Způsob poskytování průběžné zpětné vazby. Každá Montessori aktivita poskytuje dítěti nějakou formou vlastní kontrolu jeho chyb. To dává kontrolu do rukou toho, kdo se učí a není třeba zásahu někoho zvnějšku. Možnost kontrolovat své vlastní chyby, poskytuje přirozenou ochranu sebeúcty a zároveň i vnitřní motivace dítěte. Kontrola chyby je nezbytnou součástí procesu učení a je zásadním aspektem sebe-vzdělávání se.

Koordinace pohybů

Jeden z obrovských vývojových úkolů dětí v období raného dětství. Skrze vlastní aktivitu (!), nikoliv skrze aktivitu druhých (!), si dítě tříbí svou svalovou koordinaci a následně získává větší a větší stupeň funkční nezávislosti. Díky této vývojové potřebě, jsou děti přirozeně hnány k činnostem, které v sobě obsahují pohyb a moc si užívají zejména takové aktivity, které pro ně představují určitou výzvu ve zpřesňování a zdokonalování vlastních pohybových dovedností ať již v oblasti jemné či hrubé motoriky.

Kreativita (představivost)

Představivost v sobě zahrnuje vytvoření si mentální představy něčeho, co není přímo smyslově přítomné. Kreativita je produktem imaginace a je výsledkem mentální rekombinace představ v nové a inovativní podobě. Obě jsou závislé a rozvíjí se pouze a jen díky představám utvářeným na základě předešlých smyslových zkušeností.