Absorbující mysl

Jedinečná mysl dítěte do šesti let schopná nasát jako houba vše kolem sebe (jazyk, pohyby, emoce, přesvědčení, atd.), a to všechno snadno a bez úsilí. Současná neurologie ji nazývá plasticita mozku.

Adaptace

Specifická schopnost dětí do šesti let a jejich absorbující mysli přizpůsobit se místu a času, kde se narodily. Je to proces, kdy malé dítě absorbuje kulturu dané země, zvyky, přesvědčení a postoje lidí ve společnosti a to svou pouhou přítomností v ní. Je v přímém propojení s absorbující myslí.

Analýza pohybů

Technika využívaná Montessori průvodci. Pokud dospělý ukazuje dítěti složitější činnost, rozfázuje své pohyby do jednotlivých kroků tak, aby jeho pohyby byly pomalé, přesné a koordinované. Rozfázování na jednotlivé kroky pomáhá dětem pochopit sekvenci pohybů, které máme my jako dospělí již zautomatizované a pomáhá jim činnost zopakovat a následně samostatně vykonávat.