Zapálení pro objevování jazyka

Od prvních dní v Montessori třídě mají děti možnost naslouchat nejrůznějším příběhům o věcech, které dobře znají. Důraz je kladem na pravdivé příběhy vycházející z reálného života. Písničky, básničky a rýmy jsou každodenní součástí třídy. Pedagog je modelem pro umění konverzace a respektujícího naslouchání. Zprostředkovává dětem také setkání s obrázky a s knihami, které jim pomáhají objevit svět i jazyk.