Kreativita (představivost)

Představivost v sobě zahrnuje vytvoření si mentální představy něčeho, co není přímo smyslově přítomné. Kreativita je produktem imaginace a je výsledkem mentální rekombinace představ v nové a inovativní podobě. Obě jsou závislé a rozvíjí se pouze a jen díky představám utvářeným na základě předešlých smyslových zkušeností.