Kontrola chyby

Způsob poskytování průběžné zpětné vazby. Každá Montessori aktivita poskytuje dítěti nějakou formou vlastní kontrolu jeho chyb. To dává kontrolu do rukou toho, kdo se učí a není třeba zásahu někoho zvnějšku. Možnost kontrolovat své vlastní chyby, poskytuje přirozenou ochranu sebeúcty a zároveň i vnitřní motivace dítěte. Kontrola chyby je nezbytnou součástí procesu učení a je zásadním aspektem sebe-vzdělávání se.