Průvodce

Marie Montessori měla velmi přísný pohled na roli učitele. Její nároky odpovídají současnému modernímu pohledu na pedagoga, jehož úkoly jsou: připravovat podnětné prostředí pro učení, podporovat děti v samostatnosti a aktivitě, učit děti výběru, vést k sebehodnocení. Montessori průvodce pečlivě připravuje prostředí, předkládá dětem různé aktivity a dělá dětem ukázky, nechá děti být aktivní a objevovat, pozoruje a podporuje. Pro Montessori pedagoga je důležité dítě a jeho harmonický vývoj. Se slovem průvodce dítěte jsou spojeny atributy jako – trpělivost, laskavost, empatie, důslednost, neustálá práce na svém osobnostním rozvoji a odborná profesionalita. Pedagogický systém Montessori je přísný a náročný k roli a postavení pedagoga; ale velmi vnímavý k přirozeným potřebám dítěte pro jeho zdravý harmonický rozvoj.