Prezentace (ukázka)

Montessori průvodce neučí v tradičním slova smyslu, ale spíše ukazuje dětem nejrůznější předměty, pomůcky a materiály a po ukázce nechává dítě, aby je zkoumalo a objevovalo dále. Dává ukázky, prezentuje. Aby byl efektivní, je ve školkovém prostředí při ukázkách pomalý, přesný, postupuje krok za krokem a hovoří minimálně. Ve škole je aktivní hlavně zpočátku, podněcuje zájem o téma, zažehává semínka zájmu a poté ustupuje do pozadí a nechává děti být aktivní -zkoumat a objevovat na vlastní pěst.