Psychické embryo

První tři roky života dítěte jsou obdobím obrovské mentální koncentrace a procesu sebeutváření stejně jako se v prvních třech měsících těhotenství utváří tělo a fyzické orgány dítěte v lůně matky. Nyní se tvoří a buduje jeho osobnost. Mozek čeká na nové zkušenosti z tohoto světa, aby mohl dokončit své dozrávání a rozvinout svůj genetický potenciál na maximum. A protože se tolik mentálního rozvoje děje právě po narození do tří let a děti jsou v tomto období obzvláště citlivé na psychická poranění, Motessori nazývá toto citlivé období obdobím psychického zárodku.