Socializace

Setkání dětí ve věkově smíšených prostředích nepřipravuje děti o zdravou společenskou zkušenost. Naopak - rozvíjí a tříbí jejich sociální dovednosti - empatii, toleranci, komunikaci, spolupráci i schopnost vyjádřit svůj názor či si ho obhájit. Každodenní emoční a sociální trénink je nezbytnou součástí každého Montessori prostředí.

Kouzlo života ve společnosti je v různosti a pestrosti lidských povah.Maria Montessori
Optimální sociální učení se děje ve věkově smíšené skupině.Theodor Hellbrüge