Senzitivní období

Specifická a dočasná období zvýšené vnímavosti, kdy jsou děti schopné se učit určitým dovednostem snadno, lehce a bez úsilí. Jsou vnitřně motivované a poháněné zevnitř k určitým aktivitám. Pokud aktivita uspokojuje jejich citlivost, projevuje se u nich spontánní koncentrace. Příklad, pokud jsou děti v citlivé fázi na řád, budou vnitřně poháněny vyhledávat ve svém okolí aktivity, které zahrnují třídění, párování, uspořádávání a organizování. Uvidíme je, jak si vyberou ze svého okolí právě tyto aktivity, budou se na ně plně soustředit celou svou bytostí a opakovat je znovu a znovu bez jakékoliv vnější odměny či povzbuzování. Děti jsou vedeny od přírody k tomu, aby si z prostředí vybíraly právě ty činnosti, které uspokojují jejich vývojové potřeby.