Matematická mysl

Všechny děti světa se rodí s matematickou myslí. To znamená, že mají tendenci se učit věci, které posílí jejich schopnosti zpřesňovat, uspořádávat, pozorovat, poměřovat, porovnávat a klasifikovat. Lidská mysl je přirozeně matematická a počítá, poměřuje, srovnává a abstrahuje. Ale této přirozené složce inteligence musí být pomoženo a dovoleno se rozvíjet a fungovat. Pokud počty a matematika nejsou součástí běžných každodenních zkušeností malých dětí, jejich podvědomá mysl je pozdě velmi obtížně přijme za své.