Exploze v učení

Vývoj člověka neprobíhá zpravidla pomalu a rovnoměrně, osvojení si určitých dovedností přichází náhle, někdy téměř přes noc a s velkou intenzitou. Tyto exploze jsou většinou náhlou vnější manifestací dlouhého vnitřního procesu růstu a dozrávání. Například jazyková exploze kolem druhého roku věku dítěte je výsledkem mnoha měsíců vnitřní přípravy a jeho mentálního rozvoje.