Poslušnost

Poslušnost se u dětí vyvíjí postupně. Jde o postupný proces dozrávání, jako když se rozvijí květina. Jde o proces vnitřní, a proto hodně malé děti nejsou schopné poslouchat. Naslouchají pouze přirozenostem a zákonitostem svého vývoje. Společně s formováním vědomé vůle a s jejím dozráváním dochází také k tomu, že děti poslouchají. Vůle je prvotní a stává se základnou, na které může vyrůst uvědomělá poslušnost. V Montessori pomáháme dětem, aby si nejprve plně rozvinuly své volní mechanismy a pak se teprve samy rozhodly, chtějí-li se řídit něčími pokyny. Přichází uvědomělá poslušnost, která se navenek projevuje spíše jako pocta či uznání autority. Dítě pak funguje stejným způsobem v přítomnosti i nepřítomnosti autority. Děti mají vnitřní disciplínu a jsou schopné sebekontroly.

Vůle a poslušnost jsou jednoho rodu.Maria Montessori