Od konkrétního k abstraktnímu

Pokrok od konkrétního k abstraktnímu je jak logický, tak i vývojově vhodný. Dětem jsou postupně prezentovány konkrétní pomůcky a materiály, které představují abstraktní představy, myšlenky či vlastnosti (barva, rozměr). Tím, že děti s předměty manipulují, jejich mysl pochopí předkládanou představu ukrytou v pomůcce či materiálu a skrze manipulaci si postupně vytvoří abstraktní představu prezentovaného. Jak se dítě rozvíjí a roste, začíná postupně  rozumět stejné myšlence prezentované i v symbolické podobě.