Tříhodinový pracovní cyklus / volná práce

Díky desetiletím pozorování dětí na celém světě Montessori pochopila, že děti vykazují určité pracovní vzorce, které jsou tak předpověditelné, že se dají dokonce i graficky znázorňovat. Tento cyklus s dvěma vrcholy a jedním údolím trvá přibližně tři hodiny. V Montessori školkách a školách mají děti tři hodiny nerušeného času k tomu, aby si mohli vybírat samostatně činnosti, mohli se na ně nerušeně soustředit a mohli je opakovat dle potřeby.