Adaptace

Specifická schopnost dětí do šesti let a jejich absorbující mysli přizpůsobit se místu a času, kde se narodily. Je to proces, kdy malé dítě absorbuje kulturu dané země, zvyky, přesvědčení a postoje lidí ve společnosti a to svou pouhou přítomností v ní. Je v přímém propojení s absorbující myslí.