Izolace obtížnosti

Před ukázkou dítěti si Montessori průvodce dobře zanalyzuje činnost, kterou chce dítěti ukázat. Proces či pohyby, které mohou působit určité obtížnosti, jsou izolovány a děti se je učí postupně. Například jednoduchý pohyb - stříhání nůžkami. Nejprve se malému dítěti (18 měsíců) ukáže držení nůžek, jejich otvírání a zavírání, poté, co to zvládne, ukážeme mu další krok – stříhání. Následuje stříhání rovných a stříhání zakřivených čar. Vše postupně. Aktivita a její proces by neměly být tak náročné, aby dítě odradily, a ani tak jednoduché, aby ho nenudily.