Normalizace

Pokud mohou děti opakovaně zažívat spontánní soustředěni na aktivitách, které si svobodně a samostatně vybraly, začnou vykazovat charakteristiky zdravého a přirozeného vývoje – lásku k činnostem a k tichu, ukotvení v realitě, radost, dokončování a samostatnost. Normalizované děti jsou šťastnější, M. Montessori o nich mluví jako o „nových“ dětech: nadšených, štědrých, ochotných pomáhat. Tyto děti si přirozeně vybírají takové aktivity, které reflektují jejich vývojový stupeň.