Výpravy

Mezi vývojové potřeby dětí ve věku 6-12 patří vyjít ven, opustit školní lavice a prostředí školy. Školní děti chtějí poznat skutečný svět a porozumět tomu, jak funguje. Na poznání světa jim ale samotná školní lavice brzy přestává stačit. Chtějí vyjít ven. A tak je v tom podporujeme. Když děti v Montessori škole zaujme nějaké konkrétní téma, podporujeme je, aby se vypravily pro svá další zkoumání a objevy za hranice třídy a navštívily i dostupné galerie, muzea, knihovny či odborníky v terénu. Hledají místa, kde se mohou o zkoumaném tématu dozvědět více. Vše má ale jasná a předem domluvená pravidla a je spojeno se zodpovědností. Starší děti vedeme i k tomu, aby si takovou výpravu dokázaly zorganizovat samy - domluvily si datum návštěvy, zjistily otevírací hodiny, naplánovaly cestu i co je na ní třeba, odhadly čas. To obvykle vyvolá velké diskuze ve skupině a je třeba dobře promyslet plán celé akce. Pokud se dětem povede vše dobře zorganizovat a výpravu zrealizovat, obvykle se vrací plné nadšení a prožitků, které snadno přenesou i na zbytek třídy.

Starší děti touží plnit náročnější úkoly. Ty však musejí mít jasný cíl. Pokud děti odchází ze školy s vědomím, že před sebou mají nějaký konkrétní a svobodně zvolený cíl, zvyšuje to jejich důstojnost a samostatnost. Nepřijímají takové výzvy pasivně, ale se zodpovědností a zapálením.Maria Montessori