Věkově smíšené skupiny

Jedním z punců Montessori přístupu k dětem jsou smíšené věkové skupiny dětí. Věková smíšenost je založena na vývojových potřebách dětí v jednotlivých fázích jejich vývoje. Děti se v Montessori potkávají v prostředích 0-1,5; 1,5 - 3, 3-6, 6-12, 12-15, 15-18. Věkově smíšené skupiny vytvářejí velký prostor pro kooperaci. Děti se od sebe navzájem často učí raději než od dospělého, který ne vždy dokáže odhadnout míru srozumitelnosti a množství informací. Zároveň platí, že co umím vysvětlit, tomu opravdu rozumím. Děti si díky věkové heterogenitě mohou zažít různé sociální role, což je vede k toleranci, trpělivosti, empatii a úctě k ostatním. Věkově smíšená skupina je tedy nejpřirozenější prevencí šikany.