Odchylky

Jsou různé typy chování, které můžeme běžně vidět u dětí, kterým byly na jejich cestě životem kladeny překážky v jejich přirozeném rozvoji. Toto chování bývá běžně označováno a chápáno jako „negativní“ (plaché, zakřiknuté, agresivní dítě), ale i za „pozitivní“ (pasivní, tiché dítě). Všechny odchylky od přirozeného vývoje mizí, jakmile se děti začnou soustředit na nějakou aktivitu, kterou si vybraly samy a spontánně.