Cyklus aktivit (opakování)

Pokud malé děti zaujme určitá činnost, mají sklony ji opakovat mnohokrát dokola a bez zdánlivého důvodu. Činnost zpravidla ukončí až tehdy, jsou-li vnitřně nasyceny. Po ukončení bývají zpravidla velmi radostné, odpočaté a spokojené. Paní Montessori toto velmi podporovala a zavedla proto tříhodinové bloky volné a nerušené práce tak, aby si těchto okamžiků mohly děti maximálně užívat. Věděla dobře, že děti, které znovu a znovu opakují činnosti, pracují na své tvorbě své osobnosti a budují si charakter.