Mgr. Dana Klímová

Lektorka

V Montessori ČR, ale také v Mateřských klubech, MŠ, ZŠ a na konferencích Domácích školáků předávám své osobní zkušenosti s Montessori pedagogikou doma, jelikož své dvě děti mám na domácím vzdělávání a nejvíce používáme pomůcky M. Montessori, projektové vyučování, a zážitkovou pedagogiku, včetně oslav Waldorfských slavností. Předávám své zkušenosti lidem, kteří se o Montessori pedagogiku zajímají, anebo s ní začínají v domácím prostředí.

daja10@seznam.cz

Dájo, jak ses dostala k Montessori pedagogice?

V roce 2004 po porodu mé dcery Sophie jsem pochopila, že je to Boží dar, ke kterému se musím chovat jinak, než jsem byla zvyklá, jak se okolí chovalo ke mně. Má příbuzná mě informovala o alternativních směrech, které se u nás objevovaly díky prof. Rýdlovi a dalším pedagogickým pracovníkům a jejich studiem jsem pocítila, ano, to je to, co hledám pro sebe a pro mé děti.

Proč ses rozhodla Montessori zasvětit svůj život?

M. Montessori nám dala možnost podívat se na dítě úplně jinak, než jak jsme byli zvyklí my (prázdná nádoba, do které se má všechno nalít, děti mají poslouchat na slovo apod). M. Montessori při své práci děti pozorovala a zjistila přesně, co a jak dítě ve svém věku potřebuje, co má v danou chvíli poznat, pochopit, uchopit. Ta znalost dítěte, respektování senzitivních fází, díky nimž se moje obě děti (ale i děti v naší Montessori herničce během 7-14 dnů naučily všechna písmenka) a začaly samy psát velká tiskací písmena. Jen chtělo sledovat, po čem dítě prahne a připravit mu podnětné prostředí – TADY A TEĎ a být s ním. A dát mu SMYSLUPLNOU PRÁCI.

Proč ses rozhodla spolupracovat s Montessori ČR?

S Montessori společností jsem se rozhodla spolupracovat, jelikož jsem zjistila, že je spousta lidí, kteří přemýšlejí stejným způsobem a mají podobné zkušenosti s Montessori metodou jako já. Je pro mě obohacující a smysluplné předávat mnou nabyté zkušenosti, znalosti a dovednosti, aby se mohly předávat a šířit dál mezi ostatní, mým cílem je dostat Montessori matematiku (a nejen ji) do škol.

Která oblast Montessori je pro Tebe největší „srdcová záležitost“?

Kosmická výchova a matematika – vše souvisí se vším a dá se to uchopit a pochopit. Od největšího k nejmenšímu, od jednoduchého ke složitému, od chaosu k řádu.

Čemu se profesně věnuješ kromě práce v Montessori ČR?

Jsem pedagog a vzdělávám své děti v Domácí škole, přednáším v Montessori společnosti o Domácí škole s pomůckami M. Montessori, vedu semináře pro mateřská centra, MŠ, ZŠ, pro domácí školáky a s našimi dětmi stále pracuji na projektech a na různých akcích domácích školáků.

Čemu se věnuješ ráda ve volném čase (kromě Montessori)?

Mám ráda svou rodinu, která je mi stálou inspirací – každý den se dozvídám něco zajímavého a nového, milujeme Šumavu, zvířata, cestování, čtení, malování, práci s přírodními materiály (vlnou) a jógu a plavání.

Jak na Montessori aktivity reaguje Tvůj partner?

Můj manžel je velkým příznivcem každodenní péče o naše děti a tedy o jejich rozvoj, byl ochoten zakoupit i pomůcky M. Montessori na matematiku, dokonce mi pomáhal i spoustu pomůcek vyrábět, když viděl, jakou to má u našich dětí odezvu a jak se díky těmto pomůckám naučily brzy číst, počítat a jak se jim rychle rozšířily možnosti dalšího rozvoje a poznání okolního světa. Je to můj velký kamarád.

Vzdělání a praxe

  • titul Magistr, Učitelství na 1. stupni ZŠ
  • Český Montessori diplomový kurz
  • informační kurz M. Montessori
  • Montessori s p. Štarklovou
  • Kosmická výchova s Volklovými
  • Konference M. Montessori – Geometrie
  • semináře p. Caula
  • Kritické myšlení
  • Respektovat a být respektován
  • Enviromentální výchova (sdružení Tereza, Toulcův dvůr)