Vlasta Hillebrandová

Lektorka

"Uvnitř mé učitelské duše byla vždy víra, že lze dělat věci jinak. Vždy jsem pracovala pro jiné neobvyklým způsobem a najednou jsem to viděla a věděla, že TO JE ONO. To jsem hledala a najednou se to přede mnou odvíjelo. Pak už šlo vše ráz na ráz."

vlastahillebrandova@seznam.cz

Autorka knihy "Montessori inspirace pro mateřské školy" (vydáno 2020). Objednávat můžete na e-mailu: montessori.jbc@seznam.cz 

Vlasto, jak ses dostala k Montessori pedagogice?

Vše začalo, když jsem studovala metodu Kineziologie One Brain. V té době jsem se zúčastnila konference, kde shodou okolností byly vystaveny některé materiály Montessori. Byly zde promítány i krátké filmy ze školek i škol. Uvnitř mé učitelské duše byla vždy víra, že lze dělat věci jinak. Vždy jsem pracovala pro jiné neobvyklým způsobem a najednou jsem to viděla a věděla, že TO JE ONO. To jsem hledala a najednou se to přede mnou odvíjelo. Pak už šlo vše ráz na ráz. Měla jsem možnost být zařazena do zcela prvního kurzu Montessori v Českoslovenku a následně ve školním roce 1996/97 zařadit naši mateřskou školu do sítě škol jako Montessori.

Proč ses rozhodla Montessori zasvětit svůj život?

Z bytostného přesvědčení o smysluplnosti této pedagogiky. Dává šanci nejen dětem a dalším generacím, ale i dospělým.

Proč ses rozhodla spolupracovat s Montessori ČR?

Stála jsem u jejího zrodu :-).

Která oblast Montessori je pro Tebe největší „srdcová záležitost“?

Mám ráda všechny oblasti, ale miluji Ticho a Mír. Nejen při aplikaci v prostředí mateřské školy, ale právě v diplomových kurzech, kdy mi jsou zpětnou vazbou rozzářené oči, upokojená mysl, mnohdy slzy uvolnění a hlavně ztišení i klid kurzistů. Vlastně bych chtěla říct přátel. Tito přátelé rozšiřují řady lidí šířících ušlechtilé myšlenky a aplikují je v praxi. Patří jim za to můj dík.

Čemu se profesně věnuješ kromě práce v Montessori ČR?

Jsem ředitelkou mateřské školy Montessori v Jablonci nad Nisou, facilitátorkou Kineziologie One Brain a lektorkou Kreslení pravou mozkovou hemisférou.

Čemu se věnuješ ráda ve volném čase (kromě Montessori)?

Miluji moře a plavání, turistiku, v zimním období občas běžky, snowbord, brusle. Hudba, zpěv, tanec a rodina včetně vnoučat.

Vzdělání

 • SpgŠ Litoměřice, 1976
 • Univerzita Karlova, Filosofická fakulta – Psychologie relaxace, 1991

Montessori kurzy

 • Integrated education – preprimary training (agens 3-6) in Montessori philosophy, – 160 hod , 1997
 • Český národní Montessori diplom
 • Montessoriovská pedagogika a léčebná pedagogika – 500 hod, 2003-2005 Claus – Dieter Kaul (2010)
 • Kosmické výchovy – Maggie Tait (2003), manželé Volkelovi (2010)
 • Principy pedagogiky MM v životě člověka – Healy (2010)
 • Tělesná výchova, pohybové dovednosti doc. Tomáš Dohnal (2009)
 • Kurzy s Elou Eckart, Paulem Epsteinem, Sonie McFarland a mnoho dalšího

Praxe

 • Od roku 1997 ředitelka MŠ Montessori Jablonec nad Nisou
 • Od roku 1999 lektorka metody Montessori
 • Od založení Společnosti Montessori jsem členkou výboru a zároveň lektorkou kurzů pořádaných Společností Montessori a zajišťuji možnost praxe a hospitací v MŠ
 • Montessori Jablonec
 • Spolupráce při přednáškách a výuce: Technická univerzita Liberec, Pedagogická fakulta; Střední pedagogická škola Liberec; Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
 • informativní kurzy pro rodiče a další zájemce
 • semináře pro DVPP různých krajů ČR
 • aktivní účast na konferencích a panelových diskusích
 • přednášky v ČR, SR
 • publikování v odborných časopisech