Mgr. Kamila Randáková

Lektorka, metodička

Od roku 1997, kdy jsem se zúčastnila prvního Montessori tréninku, jsem byla nadšena touto možností svobody ve škole a tím, že mohu jako učitel být průvodcem s širokým prostorem pro tvořivost a nápady. Mám dost zkušeností také s jinými metodami učitelské práce, ale Montessori přístup je celý systém – pro mě jako pedagoga i rodiče. Ráda jsem se podílela na tom, aby se informace o Montessori cestě rozšířily po celé republice.

 kami.montessori@gmail.com 

Kamilo, jak ses dostala k Montessori pedagogice?

Jako pedagoga mě vždycky zajímaly způsoby práce s dětmi, kdy je učení pro děti i pro mě zajímavé a zábavné, kdy je ve škole pohoda, děti nepotřebují rozvrh, zvonění a známky a dokáží se učit společně a navzájem. Takže mě v roce 1997 zaujala možnost zúčastnit se Montessori kurzu, který probíhal v Praze. Od té doby se zajímám o to, jak funguje škola a systém vzdělávání, ale také práce s dětmi podle Montessori přístupu.

Proč ses rozhodla Montessori zasvětit svůj život?

Na Montessori kurzu jsem byla společně s několika učitelkami z MŠ v Kladně, které začaly svoji školku postupně přetvářet podle Montessori principů. Společně jsme začaly získávat informace a zkušenosti, jezdily jsme se dívat na fungující školky a školy v Evropě, byly jsme nadšené novým programem a brzy také tím, co všechno děti už ve školce dokázaly. Společně s podporou statečných rodičů dětí z MŠ jsme připravovaly otevření navazující třídy ZŠ Montessori v Kladně. To se podařilo v roce 2001. Pracovala jsem pak s dětmi od předškolního období až do 5. třídy: ve věkově smíšených třídách, se slovním hodnocením a portfolii práce místo známkování, s pomůckami místo učebnic - s možností výběru, vedením dětí k zodpovědnosti za vlastní učení. Byla to úžasná zkušenost s prvním „pilotním pokusným ověřováním“ Montessori učení v českém prostředí. Mně to jako učitelku moc bavilo, protože práce ve třídě je hodně kreativní - stále bylo co připravovat, zkoušet, pozorovat, objevovat a učit se nového. Prostě mě to baví.

Proč ses rozhodla spolupracovat s Montessori ČR?

Já jsem se nijak nemusela rozhodovat – znala jsem se s dalšími učitelkami, které také různě v ČR pracovaly v prvních Montessori třídách a v o.p.s. Společnost Montessori jsme se sešly na pozvání paní Jitky Brunclíkové, která ji - koncem už minulého století - založila právě pro šíření Montessori programu v ČR. Společně jsme jezdili do zahraničí, zvali jsme zkušené lektory do ČR, získávali další informace a za chodu se učili společně s dětmi ve třídách i v domácím prostředí. Odvážně jsme začali ty první české zkušenosti šířit dál; začali jsme organizovat semináře pro rodiče a kurzy pro pedagogy. Kolem r. 2005 jsme do Společnosti Montessori pozvali učitelky Montessori tříd (vlastně 1. setkání Montessori pedagogů) a společně jsme pak připravily modelový ŠVP Montessori. Společnost Montessori ČR byla od začátku organizátorem a oporou pro nový „Montessori směr“, takže jsem od začátku a pořád ještě s ní. Poznala jsem tu také další kolegyně, se kterými si rozumím, a jsou mými milými kamarádkami.

Která oblast Montessori je pro Tebe největší „srdcová záležitost“?

Hned po prvním Montessori kurzu jsem začala - ještě pro své žáky na klasické škole - připravovat materiál a pomůcky pro čtení, psaní a český jazyk. Viděla jsem, jak pomůcky a jiný způsob práce děti baví a jak pomáhají dětem se SPU, které jsem jako učitelka ČJ měla ve škole na starosti. Vše jsem pak začala využívat pro práci dětí v Montessori třídě a zkušenosti jsem předávala kolegům na pedagogických konferencích, seminářích pro školy a pedagogické poradny. Prostřednictvím mých pomůcek, které začali využívat učitelé v dalších školách a rodiče pro učení dětí doma, jsem mohla dále šířit zkušenosti s Montessori způsobem práce. Postupně se mi podařilo sestavit model pro navazující řadu jazykových pomůcek pro MŠ a 1. stupeň ZŠ v českém jazyce – svoje pomůcky s radostí vidím ve všech Montessori třídách, kam zavítám a jsem moc ráda, že se mi podařilo vymyslet a připravit materiály,  které pomáhají dětem i kolegům učitelům v celé ČR. S nabídkou a velkou pomocí kolegyně speciální pedagožky se podařilo část pomůcek autorizovat a vydat také ve formě netradičních „učebnic v šanonech“.

Čemu se profesně věnuješ kromě práce v Montessori ČR?

Teď hlavně škole a školce Montessori Slaný, kde jsem spoluzakladatelka a zástupce ředitele pro ZŠ. Je to vlastně plnění si svých plánů a snů a práce s dětmi, která mě  moc baví v celé mojí profesní cestě.

Čemu se věnuješ ráda ve volném čase (kromě Montessori)?

Ráda si zalezu někam s knížkou, s nejmladší dcerkou plaveme a chodíme na procházky po lese, poslední dobou jsem hodně cestovala. Jsem ráda na naší velké zahradě a snažím se něco pěstovat a zvelebovat. Pořád mám nějaké plány a nápady, co bych ještě chtěla dělat. Ráda řídím a užívám si zdánlivou svobodu a samotu s hudbou na dlouhých jízdách autem. Hodně času věnujeme doma naší nejmladší dcerce, která nás stále potřebuje. A úplně nejraději jsem se svojí stále větší rodinou, když velké děti sdílí svoje životní cesty a můžeme si povídat, vařit, něco dělat a být spolu – to jsou pro mě úplně nejdražší a nejcennější chvíle.

Vzdělání

 • VŠ vzdělání – Pedagogická fakulta UK Praha (učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ)
 • Specializační studium Výchovné poradenství na Pedf UK
 • Střední pedagogická škola Beroun
 • Specializační studium Výchovné poradenství na Pedf UK
 • Příprava učitelů pro mimoškolní práci dětí a mládeže na FF UK
 • Kurzy Specifické poruchy učení a Náprava grafomotorických obtíží u dětí
 • Kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení a kurz lektorských dovedností RWCT
 • Kurzy komunikace, typologie a vzdělávacích metod pro pedagogy

Montessori vzdělávání

 • Integratededucation-preprimarytraining (agens 3-6) in Montessori philosophy, 1997
 • Integratededucation-primarytraining (agens 6-9) in Montessori philosophy, 1999
 • Český národní Montessori diplomový kurz 2000, kurzy a semináře o pedag. systému a metodách práce
 • AMI Primary Course – Mezinárodní kurz s akreditací organizace AMI (2011-2012)
 • Sekundarstufenkurz – mezinárodní kurz Montessori pro práci s dospívajícími (2013 -14)
 • Semináře, workshopy se zahraničními lektory a náslechy v zahraničních zařízeních Montessori – od r. 1997 průběžně a stále...