Mgr. Mária Heveriová

Lektorka

Mgr. Mária Heveriová vystudovala Léčební pedagogiku na Pedagogické fakultě UK v Bratislavě. Za svou dlouholetou praxi pracovala na základní škole pro děti s poruchami učení a do kontaktu s Montessori se dostala při práci v předškolní třídě zaměřené na integraci dětí s poruchami vývoje. V rámci své soukromé ambulance v Košicích se věnuje diagnostice a programům zaměřených na prevenci, stimulaci, individuální edukaci a reedukaci. Velkou část své práce věnovala dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Absolvovala kurzy Montessori pedagogiky a FIE basic, I, II.

maria.heveriova@gmail.com

Seznam dosaženého vzdělání a další kvalifikace

   • Hra ako symbolické stvárnenie detskej mysle, prínos detskej psychoanalýzy do súčasnej terapie hrou.
   • Potenciál hry v liečbe emočných porúch u detí.
   • Indiviaduálna terapia hrou a psychoanalytické porozumenie hrového správania dieťaťa I a II.
   • Zprostředkované učení a jeho využití v pedagogické praxi.
   • Hypnóza-postupy navozování a možnost léčby.
   • Diplomovaný kurz 0-3
   • Přehled psychosomatických syndromů a principy diagnostického rozhovoru.
   • Montessori refresh
   • Šance pro vaše dítě
   • Montessori pedagogika a Montessori léčební pedagogika
   • FIE basic, I, II
   • Autogenní tréning