Recenze knížky Montessori inspirace pro mateřské školy

Recenze na publikaci

Hillebrandová, Vlasta. Montessori inspirace pro mateřské školy: Pedagogické náměty pro každodenní využití a práci s dětmi v prostředí MŠ. Praha: Verlag Dashöfer, 2020. ISBN 978-80-7635-049-6.

Nová publikace Montessori inspirace pro mateřské školy renomavané autorky a odbornice na Montessori pedagogiku Vlasty Hillebrandové přináší řadu námětů, nápadů a inspirací pro práci s dětmi předškolního věku, jež přímo vybízí k tomu, vyzkoušet je v praxi.

Publikace je přehledně členěna do osmi kapitol, které nabízejí jak erudovaný vhled do zásad Montessori pedagogiky pro předškolní vzdělávání, tak velmi inspirativní náměty pro každodenní praxi a možnosti využití nových a neotřelých pedagogických námětů v každodenní praxi. V úvodu publikace autorka čtenáře seznamuje se svým osobním příběhem, proč se vydala na cestu Montessori pedagogiky, v níž i po bezmála třiceti letech praxe, z nichž většinu strávila jako ředitelka Montessori mateřské školy v Jablonci nad Nisou a členka vedení společnosti Montessori ČR, vidí stále smysl, radost a naplnění. Druhá kapitola velmi neotřelým a zasvěceným způsobem čtenáře seznamuje s hlavními zásadami či pojmy Montessori pedagogiky jako je absorbující mysl, senzitivní fáze, svoboda a volba, polarizace pozornosti aj. Z autorčina výkladu čiší jak hluboká znalost dané problematiky, tak i dlouholetá zkušenost školitelky Montessori kurzů, s níž dokáze velmi jednoduše, srozumitelně a přitom zasvěceně vysvětlit i obtížnější pasáže Montessori pedagogické koncepce či problematiku osobnosti a úlohy průvodce/průvodkně v mateřské škole.

Rádi byste se dozvěděli, jak zajistit pro děti bezpečné a připravené prostředí? Jak „vyrobit“ ticho, klid a rovnováhu? Jak vést děti přirozenou formou k mravním a etickým hodnotám? Pak se začtěte do páté kapitoly nazvané Praxe. Zde čtenáři naleznou řadu praktických rad, osvědčených zkušeností či námětů pro inspiraci, jak pracovat s dětmi v mateřské škole s respektem k individuálním potřebám, s velkou mírou samostatnosti a sebeobslužnosti dětí, s vědomím sociální sounáležitosti, respektující komunikace a zároveň svobody a odpovědnosti všech aktérů (dětí, průvodců, rodičů) za sebe sama i „společenství“ mateřské školy jako celku.

Budoucí pedagogové připravující se na svou profesi, stejně tak jako učitelé/průvodci již v praxi působící, velmi ocení kapitolu pojednávající o jednotlivých oblastech Montessori pedagogiky. Naleznou zde praktické ukázky a postupy, jak pracovat s vybranými Montessori pomůckami v oblasti praktického života, smyslového materiálu, matematiky, jazyka či oblasti poznáváme svět. Zájemci o Montessori pomůcky zde naleznou možnost, jak si prakticky vyzkoušet např. přelévání, zametání, čištění bot, práci s válečky, se zapínacími rámy, s červenomodrými tyčemi, s obrázky částí stromu či pohyblivou abecedou a alespoň zprotředkovaně tak mohou zažít např. „zázrak čtení“, jež prožívají děti pracující s Montessori materiálem.

Jak vypadá den v Montessori mateřské škole? Mohou rodiče či prarodiče pobývat alespoň částečně s dítětem ve školce? A jak je to se samostatností dětí při oblékání či svačinách a obědech? To vše se čtenář dozví v sedmé kapitole, a to ne pohledem zkušeného a vševědoucího dospělého, ale pohledem dítěte, jak ono vnímá a prožívá den v Montessori školce. Tento nápad autorky velmi oceňuji, neboť nás nejen uvádí do dětského vnímání reality, ale prokazuje tak i velký respekt k dítěti, k jeho potřebám, touhám či obavám. Obrací tak naši pozornost k dítěti jako tvůrci sebe sama a ctí tak jeden z hlavním principů Montessori pedagogiky.

Za velmi přínosný pak považuji i výtah ze Školního vzdělávacího programu Montessori mateřské školy v Jablonci nad Nisou, jíž je Vlasta Hillebrandová dlouholetou ředitelkou a jež se stala též fakultní školou Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci. Nejen studenti, ale i mnozí učitelé/učitelky mateřských škol zde najdou inspiraci i praktické doklady toho, jak Montessori předškolní vzdělávání naplňuje současné trendy v předškolním vzdělávání, ať už se jedná o inkluzivní vzdělávání, zdravý životní styl, wellbeing či čtenářskou a matematickou (pre)gramotnost.

Nejnovější publikaci Vlasty Hillebrandové doporučuji všem zájemcům nejen o Montessori pedagogiku, ale o výchovu a vzdělávání v moderním a inovativním směru vůbec.

doc. PhDr. Dana Kasperová, Ph.D.

FP TUL