Montessori pro věk 6–12 rozsah 60 dní

Nechat děti objevovat, pracovat v souvislostech, učit se hledat příčiny, myslet a dát jim přitom něco opravdu použitelného pro život. NOVINKA - Inovovaný kurz pro průvodce dětí školního věku - o 10 VZDĚLÁVACÍCH DNÍ DELŠÍ. NOVĚ CENA ZAHRNUJE výukové materiály v hodnotě 8 000 Kč.
2.10.2024 - 18.10.2026
6 - 12
Cena:
89 000 Kč

Rezervační poplatek: 8 900 Kč
V případě úhrady doplatku formou 10 měsíčních splátek se cena kurzu navyšuje o 1 500 Kč.
Nehodnoceno

Kurz 2024 - 2026

Akreditováno v rámci DVPP, MŠMT: číslo 15149/2022 - 2 - 548

Když se chcete stát Montessori průvodcem. Když chcete naplno prožít kouzelný objevitelský věk 612 let. Pak potřebujete pořádnou výbavu.

Tady je náš nejpodrobnější a nejintenzivnější kurz Montessori průvodců v základních školách. 

Změní vám život. Stejně jako vyše 900 absolventům před vámi.

Co dostanete?

1Znalosti

Teoretický základ. Principy, souvislosti. Pomůže vám to pochopit děti, předvídat jejich potřeby a rozumět jim.

2Zkušenosti

V rámci kurzu budete učit v Montessori škole. Co sami nezažijete, to vám předáme z naší praxe.

3Nástroje

Konkrétní rady, postupy a pomůcky pro každodenní práci s dětmi. Výukové materiály zahrnuty v ceně kurzu! (sada výukových nákresů ke Kosmické výchově, sada prvního čtení, úkolové karty na geometrii, botanické úkolové karty...)

4Jistotu

Budete vědět co, proč, jak a kdy udělat. Najdete si vlastní cestu, která vás bude těšit a naplňovat.

5Know-how pro Česko

Montessori ČR je tvůrcem specifických pomůcek pro Český jazyk. Zároveň máme nejbohatší zkušenosti se vznikem a podporou komunitních center a školek v právním prostředí České republiky.

6Diplom

Získáte diplom, který potvrzuje vaši kvalifikaci učitele v Montessori zařízeních pro věk 6–12 let. (Kurz však bohužel nenahrazuje vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících.)

Velký vzdělávací příběh se šťastným koncem

Být dobrý učitel je těžká práce. A málo kdo vás to naučí. Opustit nekonečné přednášení a nechat děti objevovat, pracovat v souvislostech, učit se hledat příčiny, myslet a dát jim přitom něco opravdu použitelného pro život. Dokážete to. Ukážeme vám, jak na to. Nevyčerpatelná energie dobrého pocitu z vaší práce je reálná.

I váš příběh

Jádrem Montessori vzdělávání pro 1.–6. třídu ZŠ je Kosmická výchova. To je učení v propojených souvislostech – bez dělení na jednotlivé předměty. Vše začíná „velkými a malými příběhy“, které v dětech podněcují fantazii a pomáhají je přivést k dalšímu samostatnému zkoumání a objevování nových informací. Jsou to příběhy o dávné minulosti od vzniku vesmíru, vývoje života s tříděním rostlin a živočichů, o dějinách lidské společnosti, o vzniku řeči, písma a matematiky, o biologii lidského těla a principu enviromentálního pohledu. Jazyky a matematiku používáme jako každodenní nástroje k tomu, jak získávat a zpracovat nové informace. Důležité je naučit děti pracovat s nejrůznějšími zdroji informací, třídit je a prezentovat ostatním. Učitel tu připravuje lekce pro skupiny dětí. Pracuje se s Montessori pomůckami, modely, materiály pro individuální práci, ale také se zdroji informací a samostatným výzkumem dětí. Role učitele není učit a pomáhat, nebo kontrolovat a hodnotit – učitel má inspirovat a podněcovat k samostatnému učení na základě vývojových potřeb daného věku.

Budete vědět, co máte dělat

Diplomový kurz je kompletní Montessori trénink. Je v něm vše. Představuje vaši výbavu jako někoho, kdo se rozhodl naplno věnovat šťastnému objevování a objevitelství dětí školního věku. Budete vědět co, proč, jak a kdy udělat. Konečně opustíte hranice předmětů a najdete užitečné souvislosti. Objevíte cestu, která vás bezpečně provede tajemným lesem dětství a která vás bude těšit a naplňovat.

60 dní, dva roky studia

Začínáme úvodem do Montessori filosofie a principů, praktickou organizací školy, cvičením komunikačních dovedností a výchovou k míru. Poté se na chvíli vrátíme k Montessori školce, abyste věděli, na co škola navazuje. Následují praktické bloky kosmické výchovy. Začínáme Velkými příběhy, které nám stejně jako dětem představí celostní pohled na vzdělávání, odkryjí vztahy a souvislosti. Následovat budou bloky specializované na jednotlivé obory (geometrie, matematika, český jazyk, zeměpis, dějepis, biologie, umění, hudba, pohyb a blok o ŠVP) s důrazem na mezioborové propojení. Vše prakticky a použitelně. Nakonec vás čeká trénink pozorování, sdílení vedení záznamů, procvičování a tvorba diplomové práce.

Vaše portfolio

V průběhu diplomového kurzu budete postupně sestavovat tzv. portfolio. Portfolio je váš vlastní manuál, databanka pomůcek, postupů a tipů, vizuální paměť, encyklopedie i kuchařka. Dáme vám jeho kostru a budeme vás vést při jeho tvorbě.

Vaše cesta

V závěru kurzu budete psát diplomovou práci. Je to vaše možnost podrobněji se zaměřit na to, co vás v rámci Montessori zajímá, možnost nastartovat vaši vlastní cestu. Skvělé je, že s vámi budeme tuto práci konzultovat, takže můžete začít něco nového s naší podporou.

Vaše možnosti

Většina účastníků diplomového kurzu nachází v průběhu kurzu energii, elán a chuť stát se skvělým učitelem, a baví je to (a především jejich děti) snad po celý zbytek života. Naše účastníky ale potkáte nejen ve školách. Provozují obchody s Montessori materiálem. Vedou vlastní úspěšné blogy nebo řídí školy.

Montessori + ČR

Vzdělání, které dostanete, je na mezinárodní úrovni. Náš diplomový kurz se obsahem i formou drží standardů kurzů mezinárodních Montessori organizací. Navíc jsme kurz ale přizpůsobili českému prostředí. A to nejen cenou, která je oproti mezinárodním kurzům zlomková. Speciální pozornost věnujeme uplatnění Montessori v českém státním školství, kde program zavádíme ve spolupráci s MŠMT. V posledních několika letech se zároveň více soustředíme na podporu vzniku Montessori center a komunitních školek a škol. Známe specificky české možnosti i úskalí a o tyto zkušenosti se s vámi podělíme.

Jaké to je

Struktura kurzu

Základní tábor teorie

Úvodní teorie  2. 10. - 6. 10. 2024, Montessori ČR (Praha)

Postupy, metody, pomůcky

Efektivní komunikace, Osobnost pedagoga, Sebepoznání, Seberozvoj...

1. 11. 2024, Montessori ČR (Praha)

Koncentrace a ticho. Výchova k míru. 2. 11. - 3. 11. 2024, Montessori ČR (Praha)
Blok MŠ postupů 9. 1. - 11. 1. 2025, Montessori ČR (Praha)
Kosmická výchova - Poznáváme svět 12. 2. 2025, tento jeden den se uskuteční v MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou
Kosmická výchova - příběhy 13. 2. - 16. 2. 2025, Montessori ČR (Praha)
Kosmická výchova - Matematika I 13. 3. - 15. 3. 2025, Montessori ČR (Praha)
Kosmická výchova - Matematika II 10. 4. - 11. 4. 2025, Montessori ČR (Praha)
Kosmická výchova - Jazyk I 12. 4. - 13. 4. 2025, Montessori ČR (Praha)
Kosmická výchova - Klíčové lekce I (Zeměpis, Dějepis, Biologie) 16. 5. 2025, Montessori ČR (Praha)
Kosmická výchova - Jazyk II 17. 5. - 18. 5. 2025, Montessori ČR (Praha)
Kosmická výchova - Klíčové lekce II (Zeměpis, Dějepis, Biologie) 19. 6. 2025, Montessori ČR (Praha)
Kosmická výchova - Matematika III 20. 6. - 21. 6. 2025, Montessori ČR (Praha)
Kosmická výchova - Matematika IV 25. 9. - 26. 9. 2025, Montessori ČR (Praha)
Kosmická výchova - Jazyk III 27. 9. 2025, Montessori ČR (Praha)
Kosmická výchova - Geometrie I 23. 10. - 24. 10. 2025, Montessori ČR (Praha)
Kosmická výchova - Hudba 25. 10. - 26. 10. 2025, Montessori ČR (Praha)
Kosmická výchova - Matematika V 20. 11. - 22. 11. 2025, Montessori ČR (Praha)
Kosmická výchova - Geometrie II 11. 12. - 13. 12. 2025, Montessori ČR (Praha)
Kosmická výchova - Klíčové lekce III (zeměpis, Dějepis, Biologie) 15. 1. - 16. 1. 2026, Montessori ČR (Praha)
Procvičování s pomůckami ke všem oblastem. 17. 1. 2026, Montessori ČR (Praha)
Kosmická výchova - Klíčové lekce IV (Zeměpis, Dějepis, Biologie) 19. 2. - 21. 2. 2026, Montessori ČR (Praha)
Procvičování s pomůckami ke všem oblastem 19. 3. - 20. 3. 2026, Montessori ČR (Praha)
ŠVP 21. 3. 2026, Montessori ČR (Praha)
Kosmická výchova - Matematika VI 16. 4 . -17. 4. 2026, Montessori ČR (Praha)
Procvičování s pomůckami ke všem oblastem 18. 4. 2026, Montessori ČR (Praha)
Význam a trénink pozorování. Vedení záznamů, organizace výuky. 15. 5. - 16. 5. 2026, Montessori ČR (Praha)

Prosím vymezte si také časovou rezervou na přípravu a vypracování písemných prací v průběhu kurzu. Jednou z podmínek pro získání Českého národního diplomu Montessori je:

  • - vypracování vlastních originálních pomůckových knih pro oblasti: teorie, kosmická výchova – příběhy, jazyk, matematika, geometrie, kosmická výchova – klíčové lekce
  •  - esej
  • - závěrečná práce
  • - pozorování a náslechy v praxi v Montessori zařízeních

Na vlastní kůži: Praxe, konzultace

Náslechy průvodce ZŠ 2 x 5 dní, 2 x 1 den 
Konzultace ke studiu 10 hodin
Závěrečné zkoušky 15. 10. - 18. 10. 2026, Montessori ČR (Praha)

Lektoři

Jaký je časový harmonogram kurzu?

Časový harmonogram je stejný pro všechny bloky kurzu:

1. den 10–18h
2. a další den (dny) 9–17h
poslední den 8–16h

Každý den potvrzujete svou účast na semináři osobně podpisem do prezenční listiny - zvlášť na dopolední a zvlášť na odpolední část každého dne.

Co mám mít s sebou?

Přezůvky, uzavíratelnou láhev na pití, blok, psací potřeby, v případě zájmu i notebook (v učebně je možnost připojení na wifi).

Jak jsou řešeny obědy?

Obědy si studenti zajišťují sami. V docházkové vzdálenosti se nachází obchody Albert a Billa, můžete si také nechat dovézt jídlo z resturace. Určitě si s sebou můžete vzít své jídlo, v kuchyňce je k dispozici lednice, elektrický vařič, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, základní nádobí pro přípravu jídla a kávovar.

Zajišťujete i ubytování?

Ubytování si zajišťují účastníci sami. Studenti našich kurzů mají dobré zkušenosti např. s penziony Kamenný Dvůr a U Báti.

Je možné hradit kurz na splátky? Jaké jsou podmínky?

Ano, platbu za kurz je možné rozložit na splátky, tuto informaci uveďte prosím do poznámky v přihlášce.
Cena kurzu je navýšena o jednorázový administrativní poplatek 1 500 Kč.
30% ceny kurzu je nutné uhradit nejpozději 30 dní před zahájením kurzu, splácení 70% ceny kurzu probíhá v 10 měsíčních splátkách

Jaká je povolená absence v kurzu?

Během kurzu je možné chybět 3 dny, ne však více než 1 den v rámci bloku. V případě absence delší než 1 den je nutné si blok nahradit s dalším kurzem stejného zaměření.

Co když nestihnu studijní povinnosti v termínu?

V případě pozdního odevzdání eseje, pomůckové knihy, závěrečné práce nebo záznamů z praxe je možné využít neplacenou náhradu (na kurz máte k dispozici celkem 3) a odevzdání odložit na stanovený náhradní termín. V případě překročení počtu neplacených náhrad je každá další náhrada zpoplatněna 500 Kč. Podmínkou absolvování závěrečných zkoušek je splnění všech studijních povinností.


Kudy k nám?

icon

Důležitá upozornění, platební a storno podmínky

Semináře, kurzy a další vzdělávací akce jsou bez přítomnosti dětí (není-li uvedeno jinak). Děkujeme za pochopení.

V rámci akce budou pořizovány audiovizuální záznamy, které mohou být zveřejněny pro propagaci Montessori ČR.

Přihlášenému zájemci, který provede objednávku v systému e-shopu, je garantována rezervace místa v příslušném kurzu až po 100% uhrazení tzv. rezervačního poplatku na účet Montessori ČR, v případě semináře pak jednorázového uhrazení celé částky.

Do doby uhrazení příslušného poplatku v plné výši je zájem účastníka brán pouze jako předběžný, nezávazný, v mezidobí tak může být příslušné místo nabídnuto jinému zájemci či náhradníkovi, který o stejnou akci projeví zájem.

Počet míst v každém semináři / kurzu je limitován.

Nástup účastníka do rozběhnutého kurzu či změna účastníka v průběhu není možná z důvodu logických návazností jednotlivých témat a celkového konceptu kurzu. Přestup mezi kurzy je výjimečně možný po individuálním posouzení garantem kurzu.

S ohledem na současnu společenskou situaci, koordinaci a organizaci dalších kurzů, časových možností lektorů a v návaznosti na aktuální vyhlášené a platné podmínky, omezení a jiné vládní nařízení (které není možné aktuálně předvídat), si tímto vyhrazujeme právo na možné změny termínů uvedeného harmonogramu (dle aktuální situace v příslušném období). Vyhrazujeme si právo na možné změny místa konání. Děkujeme předem za vaše pochopení v této věci.

Storno podmínky

Písemná omluva účastníka na e-mailovou adresu info@montessoricr.cz

min. 1 měsíc předem vratka 100% uhrazené částky / max. 90% kurzovného
1 měsíc až 14 dní předem vratka 50% uhrazené částky
14 dní a méně 0% uhrazené částky
Zrušení semináře ze strany pořadatele vratka 100 % uhrazené částky
Rezervační poplatek ve výši 10% ceny kurzovného je u všech diplomových kurzů nevratný

Hodnocení

Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.