Vedecká monografia ve slovenštine ZDARMA ke stažení_ Pedagogika Márie Montessoriovej: vzdelávanie a kompetencie učiteľov materských škôl

Prinášame Vám odkaz na zaujímavú monografiu, ktorá bola vydaná z Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, kde ukončili výskum, ktorý autori práce spracovali do podoby vedeckej monografie, ktorá sa venuje montessori pedagogike a téme vzdelávania všeobecne.

Autori: Monika Miňová a Matej Slováček

Názov práce: Pedagogika Márie Montessoriovej - Vzdelávanie a kompetencie učiteľov materských škôl.

"Cieľom monografie je zmapovať, opísať a porovnať súčasný stav, úroveň a možnosti formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania učiteľov aj budúcich učiteľov českých a slovenských materských  škôl  a navrhnúť  nové  možnosti vzdelávania vo všetkých troch rovinách."

Celý dokument je voľne k stiahnutiu na nižšie uvedenom odkaze:

https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Minova1