Mgr. Petra Gamage

Lektorka

Nikdy nezapomenu na svých prvních pár hodin strávených v Montessori třídě. Tiše jsem pozorovala, jak se třídou hemží děti, jak každé pracuje na něčem jiném bez pomoci dospělých. Děti byly klidné, tiché a spokojeně pracovaly. Souběžně tam probíhaly snad všechny předměty, jež si dokážeme představit.

petra@gamage.org

Petro, jak ses dostala k Montessori pedagogice?

K Montessori metodě jsem se dostala v Kalifornii, chod tamější mateřské školy a pracovní nasazení dětí mě naprosto uchvátilo. Z teorie jsem Montessori metodu znala, ale nedokázala jsem si ji v reálu představit. Nikdy nezapomenu na svých prvních pár hodin strávených v Montessori třídě. Tiše jsem pozorovala, jak se třídou hemží děti, jak každé pracuje na něčem jiném bez pomoci dospělých. Děti byly klidné, tiché a spokojeně pracovaly. Souběžně tam probíhaly snad všechny předměty, jež si dokážeme představit. Dvojice dětí si sama mazala na chleba pomazánku, jiný chlapec pral špinavou utěrku na ruční valše, dvě dívky byly ponořeny do mapy světa, další dívenka přišívala knoflík na plátěný pytlík. Překvapila mě skupinka mladších dětí pracujících s čtyřcifernými čísly, která díky speciálním pomůckám bez problémů sčítaly. Říkala jsem si, jsem opravdu v mateřské škole? A kde vůbec je paní učitelka? Až později jsem ji zahlédla, jak naslouchá čtení jednoho chlapce. Další učitelka vešla do třídy společně se dvěma dětmi nesoucími košík plný trávy. Mířili ke kleci s králíčkem. Zůstala jsem ve třídě celé dopoledne, a tak jsem měla možnost zhlédnout i společnou lekci. V kroužku paní učitelka předvedla všem dětem, jak se odlišují ostrovy a poloostrovy. Nalila vodu na připravený tácek s modelem ostrova a poloostrova. Děti viděly, jak odlišně se v obou případech voda chová. Při prezentaci paní učitelka neřekla ani slovo. Všechny děti v tichosti upřeně celou ukázku pozorovaly. Teprve když skončila a uklidila po sobě, zeptala se dětí, kdo by si to chtěl taky vyzkoušet. Z mohutného lesa zdvižených rukou vybrala jednu dívku. V duchu jsem si říkala, jak je to neuvěřitelné. Proč nevysvětlovala, proč to ticho při prezentaci? Odpověď jsem nalezla až později. Vlastní zkušeností jsem se naučila, že se malé děti soustředí na to, co děláme, pokud eliminujeme jiné podněty. Děti nejsou schopny souběžně poslouchat slova, chápat jejich význam a ještě se u toho soustředit na vizuální vjemy. Proto buď mluvme, nebo předvádějme. Zanedlouho se ze mne stala Montessori učitelka tělem i duší.

Proč ses rozhodla Montessori zasvětit svůj život?

Naplňuje mě vidět děti šťastné, schopné vyřešit své problémy, zapáleně a s nadšením se vrhat do úkolu, naslouchat jeden druhému a být aktivní. Těším se, že svět, kde je na prvním místě porozumění, tolerance, kreativita a vnitřní vyrovnanost zprostředkuji dalším dětem.

Proč ses rozhodla spolupracovat s Montessori ČR?

K Montessori ČR mě přivedla Jitka Brunclíková, od počátku jsem měla na starosti zahraniční spolupráci.

Která oblast Montessori je pro Tebe největší „srdcová záležitost“?


Moje srdcová záležitost je určitě anglický jazyk, ale asi i praktický život.

Čemu se profesně věnuješ kromě práce v Montessori ČR?

Jsem průvodkyní v Montessori MŠ Semínko v Brně.

Čemu se věnuješ ráda ve volném čase (kromě Montessori)?

A ve svém volném čase se ráda věnuji především své rodině, volejbalu, a všem sportovním aktivitám, které jsou děti ochotny se mnou absolvovat.

Vzdělání

  • učitelství 1.stupně se specializací anglický jazyk na Masarykově univerzitě v Brně
  • postgraduální diplom TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) ze San Jose State University v Kalifornii

Kurzy o metodě Montessori

  • Montessori akreditace pro děti předškolního věku na univerzitě Notre Dame v Belmontu v Kalifornii
  • Český diplomový kurz Společnosti Montessori pro věk 3-12 let
  • Přednášky a semináře zahraničních Montessori lektorů na téma psychoaritmetika, psychogeometrie, kosmická výchova, pozorování a jiné.

Práce v Montessori systému

  • 7 let výuky v Montessori mateřských a základních školách ve Spojených státech
  • ředitelka Základní školy Jazykové akademie Montessori v Praze
  • výuka v předškolním Montessori programu v Mezinárodní pražské Montessori škole
  • ředitelka Kouzelných škol - mateřské a základní školy (2009 - 2010)
  • zástupce ředitele a učitelka v mateřské škole Nestlingue (2011 - 2013)