Smysluplnost a propojenost

Montessori je vzdělání pro život. Dává smysl. Je živé a podporuje růst člověka v kterémkoliv věku. Vychází z reality a je pro každodenní reálný svět. Vychází z toho, že děti se odmalička chtějí učit, baví je poznávat a radostně objevují svět kolem nás. Na tom v Montessori stavíme.

Informace a poznatky předáváme dětem propojeně, pokud možno v souvislostech a ideálně tak, aby děti měly velký prostor pro vlastní aktivitu a objevování. Poznané propojujeme s realitou a se skutečným prostředím našeho světa. Vše, co se dozvídáme, se učíme aplikovat a maximálně zavádět do praxe. Vzdělávání musí být živé a musí pomáhat člověku v jeho růstu.

A protože víme, že na celém světě nejsou dvě děti, které by se učily stejným způsobem, zapojujeme do výuky maximum smyslů. Využíváme mnoha smyslově zajímavých a velmi názorných pomůcek, které pomáhá dětem formovat jejich mysl i abstraktní představy o světě. Tento postupný proces od konkrétního k abstraktnímu rozvíjí dětskou schopnost myslet a uvažovat. I jednotlivé pomůcky, které děti den co den používají, jsou mezi sebou vzájemně propojené a umožňují objevovat mnohá propojení. To děti přirozeným způsobem vede k neustálému hledání souvislostí a možných provazeb.

Objevují propojení mezi lidmi, rostlinami i živočichy; učí se chápat vztahy a vzájemné závislosti v přírodě i ve vesmíru. Tento způsob učení se ve vztazích a souvislostech podněcuje celostní myšlení u dětí a pomáhá jim vnímat sebe sama jako součást vesmíru. Zároveň je vysoce efektivní.