Pohyb v učení

Proč se děti s Montessori materiálem tolik nachodí? Proč pořád něco sestavují a s něčím manipulují? Z toho, co víme a co jsme doposud objevili, vyplývá jednoznačně, že pohyb od intelektu nelze oddělit. Pohyb je úzce spojen s jakýmkoliv poznáváním. My a naše mozky se vyvíjíme ve světě, v němž se pohybujeme a jsme aktivní. Nikoliv ve světě, kde sedíme v lavici a abstraktně uvažujeme. Na základě pozorování dětí a jejich potřeb vyvinula Marie Montessori vzdělávání, které přirozeně zapojuje pohyb a manipulaci s předměty do výuky. Současné neurologické výzkumy dochází ke stejným závěrům, tedy že vzdělávání pro podporu efektivního učení, by mělo ve velké míře zahrnovat pohyb.