Svoboda a zodpovědnost

Protože žádní dva lidé nejsou stejní a každý má svoji jedinečnou cestu, nemůžeme ani všechny děti vzdělávat v jednu chvíli stejně. Proto je pro Montessori typický vysoký stupeň autonomie dětí. Být svobodným pro dítě v Montessori znamená, že si můžeme zvolit svou aktivitu/činnost z toho co zná. Vybírá si, kde bude pracovat, kdy se ji bude věnovat a jak dlouho. Ale také s kým chce pracovat - zda samo nebo se spolužáky.

Montessori pomůcky mají poměrně jasně daný vnitřní řád a pravidla, což usnadňuje a podporuje samostatnost již od útlého věku. Svobodná volba umožňuje dětem věnovat se tomu, co je právě teď nejvíc přitahuje, a efektivně tak využívat jejich senzitivní období. Děti se cítí respektovanější, není potřeba je do činností nějak motivovat a ochotně za svoje rozhodnutí přejímají zodpovědnost.

V Montessori dítě nese přirozené následky své volby. Přirozené důsledky jsou bezprostřední a nejlepší zpětnou vazbou. Díky tomuto přístupu se děti rychle stávají autonomní. Řídí se tím, co je žene dopředu a přijímají za to zodpovědnost. Poznávají se, a utváří se. Umí se odhadnout a umí přijmout zodpovědnost. Posilují tak sebedůvěru.

Dítě se chce svobodně rozvíjet a neustále se zdokonalovat. Není žádnou prázdnou nádobou. Vzdělávání je celistvý proces, nutná je jeho podpora již od samého počátku - od početí. Jde o celoživotní proces.Maria Montessori