Řád

Vše má své místo. V Montessori prostředí mají pomůcky své určité místo a i všechny jejich části jsou na specifickém místě. To umožňuje dětem se velmi rychle zorientovat. Vědí, kde co najdou a kam co uložit. Snadno se pak zapojují do úklidu a vracení věcí na původní místo. Vnější řád a to, že nacházíme věci na stejných místech, umožňuje mozku se snadno a jednoduše zorientovat v prostoru. Zároveň si tím děti budují velmi přesnou mentální mapu svého okolí. Děti se tak nejen snadno orientují, ale tento vnější řád působí blahodárně na jejich psychiku a emoční rozvoj. Vnější řád a jasná organizace dopřává dětem pocit bezpečí a jistoty, díky kterému nacházejí řád uvnitř sebe sama. Tyto děti se dobře vyznají samy v sobě – ve svých prožitcích, ve svém smyslovém vnímání i  myšlení. Jsou v harmonii.

Řád potřebují děti zažít také v činnostech - poznávají, kde je začátek aktivity, prostředek a konec. To buduje logické myšlení. Nejdůležitější je pro děti zažít řád ve vztazích. Mezi lidmi. Mezi tím, kdo je malý a kdo velký. S respektem a úctou. Starší děti se učí o řádu a zákonitostech, které nás přesahují a  jichž jsme součástí - poznávají řád ve vesmíru i na planetě Zemi. Učí se zasadit si nové informace do kontextu a na správné místo. Vyznat se v nepřeberném množství informací dnešní doby lze pouze tak, že se zaměříme na hledání podstaty, vztahů, pravidel či zákonitostí. Ty nám pomáhají pochopit soulad a harmonii v celém vesmíru a nacházet své místo v něm.