Samostatnost a nezávislost

"Pomoz, mi abych to dokázal sám."

Celý život je o postupných krocích a přirozeném nabývání samostatnosti a nezávislosti. Podpora samostatnosti a nezávislosti je klíčová v životě všech. Sleduje vývojové potřeby v různých fázích vývoje člověka a buduje jeho sebevědomí.
Nejmenším dětem pomáháme v jejich fyzické samostatnosti – narodit se, osamostatnit se v pohybech i schopnosti komunikovat. Vnímat a pečovat o své tělo, omýt se, obléci se, samostatně se napít a najíst, připravit svou vlastní svačinku a uklidit si po sobě. Sebevědomí nevzniká tím, že nám někdo zvnějšku opakuje, že jsme šikulky. Tak to nefunguje. Sebevědomí se buduje zevnitř. Prožitkem a vlastními pocity. Tím, že zažíváme, že zvládneme to, co zvládá naše okolí, samostatně, bez pomoci druhých. Stejným způsobem roste také naše psychická samostatnost a nezávislost.

Starším dětem pomáháme, aby byly intelektuálně nezávislé. Učí se, že nemusí čekat, až jim někdo řekne, co, kdy a jak mají dělat. Podporujeme je, aby přemýšlely, aby si pokládaly vlastní otázky, vyhledávaly informace, aby byly samostatně uvažující lidské bytosti. Vedeme je, aby hledaly vztahy mezi věcmi, příčiny a souvislosti, přicházely věcem na kloub a byly schopné vlastního úsudku. Aby byly nezávislé a schopné obhájit svůj vlastní názor.


Dospívající podporujeme v jejich schopnosti vyjádřit svou osobnost tvůrčím a osobitým způsobem a vedeme je k ekonomické nezávislosti a finanční samostatnosti.