Ticho, klid, mír

Mír na světě začíná v našich dětech.Maria Montessori

Děti milují ticho. Ticho a klid jsou předpokladem a průvodním jevem soustředění. Když se děti hluboce ponoří do nějaké činnosti, dostávají se do stavu plné pozornosti, a to je obvykle velmi soustředěná chvíle. Takové chvíle Montessori průvodci dobře ochraňují. Také Montessori pomůcky jsou navržené tak, aby uspokojovaly aktuální dětské potřeby a vedly děti k plnému soustředění a maximálnímu ponoření do činnosti. Proto jsou Montessori mateřské školy při volné práci dětí tak typicky tiché.

V tichu dítě objevuje vnější i vnitřní svět, pracuje samo na sobě, tvoří svou osobnost, buduje svůj charakter. Ty nejdůležitější věci se často dějí potichu. Nejsou vidět. Ale přesto mají obrovský význam pro náš život. Také ticho a klid nejsou vidět. Jde o to je prožít. Děti se klidu a tichu učí tím, že je zažívají každý den. Krátké okamžiky se postupně prodlužují. Klid se stává jejich součástí. Pomáhá dětem se efektivně učit.

Stejné je to i s dalšími klíčovými dovednostmi jako je např. slušnost, úcta, respekt, galantnost, schopnost si pomáhat a spolupracovat, které se budují od nejútlejšího věku.  Děti potřebují pobývat v prostředí, kde zažívají pohodu, mír, laskavost i harmonii. Místo, kde dospělí lidé i jiné děti spolu komunikují s úctou, v klidu a míru. To se pak stává součástí jejich osobnosti. Jejich celoživotní normou. To, čemu děti věří, jak řeší své spory, jak rozhodují samy o sobě a i o tom, co je obklopuje, velmi ovlivňujeme tím, co zažívají s námi v naší každodenní realitě – doma a ve školce. Mír začíná u nás, v naší rodině, v naší škol(c)e.  Když ho někdo zažívá opakovaně, proměňuje se.  Je v harmonii a ta pak působí  i na všechny kolem.

Vychováváme-li děti v mírumilovném prostředí, v němž průvodci klid žijí a ctí, z dětí se stanou mírumilovní dospělí, kteří pak vytvoří mírumilovný svět.Maria Montessori