Celistvost a izolace vlastnosti

V Montessori postupujeme od celku k detailu, ne naopak. Školní rok začíná v Montessori třídách vždy vyprávěním Velkých příběhů. Ty dávají dětem celkový obraz. Prezentují vztahy a souvislosti. Děti příběhy milují. Máme jich připravených šest: O vzniku vesmíru, O vývoji života na zemi, O příchodu člověka, O vzniku a vývoji čísel, O vzniku a vývoji písma a O lidském těle. „Velké“ se nejmenují náhodou. Jsou plné velkých obrazů, propojených celků, velkých otázek, velkého úžasu a velkých výzev. Odkud pocházíme? Z čeho jsou hvězdy? Kdy a proč se objevil život na Zemi? Co je dobré a co špatné? Jaká je moje role? Od celkového pohledu se přeneseme ke zkoumání jednotlivostí. Je to práce, která nám vystačí na zbylých 9 školních měsíců.

Svět se nedělí na český jazyk, matematiku, dějepis a zeměpis. Tak svět nefunguje. Proto ani my v Montessori školách nerozdělujeme výuku do jednotlivých předmětů tak, jak se to běžně dělá, ale máme jeden předmět – kosmickou výchovu. Ta zahrnuje všechny obory i jejich propojení. Fakta, která děti potřebují dostat od pedagoga, předáváme pomocí tzv. klíčových lekcí. Tyto klíče otvírají možnosti zkoumání a objevování jednoho tématu izolovaně. Zaměřují se vždy na jednu věc. Ale často propojují různé obory a klasické školní předměty dohromady. Například – co potřebují rostliny, aby přežily. Když to jde, snažíme se, aby klíče objevily děti samy. Dělají pokusy a sdílí závěry, ke kterým došly. Zaměření se na jednu věc pomáhá vnímat jasně a přesně. V jiných klíčových lekcích zkoumáme například stavbu a funkci jednotlivých částí rostlin, zabýváme se fotosyntézou a ekologií. Klíčové lekce předáváme dětem v malých skupinkách asi pěti dětí. Všichni se mohou tak velmi snadno doptat a ihned reagovat. Zároveň se děti inspirují k dalšímu studiu vzájemně mezi sebou.